You are here: / Regulamin

Regulamin Serwisu "Wielkie Żarcie"

 1. Informacje wstępne

  Materiały zgromadzone w Serwisie udostępniane są Użytkownikom bezpłatnie. Rozpoczęcie korzystania z materiałów Serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i warunków korzystania z Serwisu. Każdy użytkownik, który rozpoczyna korzystanie z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. Serwis informuje użytkowników mailowo o każdej zmianie wprowadzonej do regulaminu.

 2. Definicje

  Serwis – serwis internetowy www.wielkiezarcie.com

  Użytkownik – każda osoba przeglądająca Serwis

  Społeczność – Użytkownicy Serwisu, którzy założyli Konto w Serwisie

  Materiał – dowolna treść audiowizualna opublikowana w Serwisie (przepis, artykuł, wpis na forum, zdjęcie, grafika, film)

  Konto – zbiór danych umożliwiających autoryzację i funkcjonowanie Użytkownika w Serwisie.

 3. Ogólnie o korzystaniu z Serwisu

  Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Ma na celu znalezienie informacji wśród materiałów opublikowanych w Serwisie lub nawiązanie kontaktu z redakcją przez niezalogowanych Użytkowników. Użytkownicy zalogowani mają dodatkowo możliwość podzielenie się autorskimi materiałami graficzno-tekstowymi z innymi Użytkownikami serwisu oraz nawiązanie i podtrzymanie kontaktów z innymi Użytkownikami.

 4. Ochrona danych osobowych

  Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Serwis wyłącznie na potrzeby wysyłki nagród konkursowych i każdorazowo regulują to osobne regulaminy. Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji promocji i konkursów i przyznania nagród są wykorzystywane zgodnie z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 5. Publikowanie w Serwisie

  1. Zabrania się zamieszczania Materiałów nie pozostających w zgodzie z prawem polskim   międzynarodowym, materiałów pornograficznych, niemoralnych, nawołujących do nietolerancji rasowej lub wyznaniowej.
  2. Zabrania się publikacji zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.
  3. Zabrania się zamieszczania treści namawiających do działalności nielegalnej.
  4. Zabrania się zamieszczania Materiałów zawierających reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako konkurencyjne lub działające na niekorzyść Serwisu.
  5. Serwis ma prawo do usunięcia lub modyfikowania Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika bez podania powodu.
  6. Uczestnicy naruszający Regulamin oraz przyjęte normy mogą zostać usunięci z serwisu poprzez zablokowanie albo usunięcie konta.
  7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z opublikowanych przez Użytkownika na stronie serwisu Materiałów.
  8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność Serwisu oraz za nieprawidłowe działanie serwisu z przyczyn niezależnych od administratora Serwisu.
  9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę reklam, ale dokłada wszelkiej staranności, aby nie zawierały treści niezgodnych z prawem lub obraźliwych.
  10. Serwis zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do funkcjonalności Serwisu w każdym czasie.
  11. Serwis zastrzega sobie możliwość zawieszenia działalności Serwisu w każdym czasie.
  12. Serwis zastrzega sobie możliwość trwałego wyłączenia Serwisu bez archiwizowania opublikowanych na nim materiałów.
  13. Konkursy oraz oferty specjalne będą regulowane osobnymi regulaminami.
 6. Prawa autorskie

  1. Korzystanie z utworów, informacji, danych umieszczonych w Serwisie nie oznacza dla Użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
  2. Użytkownik upoważnia administratora oraz moderatorów Serwisu do dokonywania zmian w zamieszczonych przez Użytkownika Materiałach, w szczególności dotyczy to tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej oraz poprawek stylistycznych i językowych.
  3. Użytkownicy poprzez samodzielne publikowanie Materiałów oraz ich udostępnianie za pośrednictwem Serwisu wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
 7. Linki

  Na stronach serwisu dozwolone jest zamieszczanie linków umożliwiających Użytkownikom przejścia na inne strony internetowe, o ile nie stanowi to reklamy tych stron internetowych. Serwis nie odpowiada jednak za regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron ani za treść informacji tam zawartych.

 8. Społeczność Serwisu Wielkie Żarcie

  1. Celem społeczności w Serwisie jest umożliwienie Użytkownikom nawiązania i podtrzymania kontaktów z innymi Użytkownikami.
  2. Społeczność jest dostępna dla wszystkich użytkowników w zakresie przeglądania Materiałów zamieszczonych na serwisie oraz w zakresie zamieszczania Materiałów oraz wzajemnego komunikowania się dla Użytkowników zarejestrowanych.
  3. Wraz z zarejestrowaniem się w serwisie Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z wszystkich elementów Społeczności.
 9. Jak zostać członkiem Społeczności

  Zarejestrować się za pomocą formularza rejestracyjnego, wypełniając pola obowiązkowe oraz wypełnić lub pozostawić puste pola nieobowiązkowe. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Użytkownika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 10. Konto

  1. Użytkownik może posiadać maksymalnie 1 Konto w Serwisie.
  2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wejścia w posiadania hasła Użytkownika przez osoby trzecie.
  3. Nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
  4. Ponownej aktywacji w Serwisie wymagają Konta, po zmianie adresu e-mail Użytkownika.
  5. Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, zostają automatycznie usunięte bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
  6. Konta nie aktywowane w ciągu 24 godzin, zostają automatycznie usunięte bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
  7. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad Regulaminu, jego Konto może zostać tymczasowo lub na stałe zablokowane.
  8. Użytkownik może samodzielnie usunąć założone przez siebie Konto.
  9. Usunięcie Konta jest równoznaczne z wykasowaniem danych, Przepisów i Artykułów zamieszczonych przez Użytkownika, z wyłączeniem tych, co do których Użytkownik wyraził zgodę na stałą publikację oraz tych, które inni Użytkownicy mają w opcji „Ulubione” - te zostają wycofane z użytku publicznego (uniewidocznione) i pozostają do prywatnego użytku Użytkowników, którzy wcześniej dodali je do Ulubionych.
 11. Forum, chat, mini chat oraz prywatne wiadomości

  Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad netykiety:

  1. zanim napiszesz nowy wątek, sprawdź na forum oraz w archiwum forum, czy temat nie był już poruszany i czy odpowiedź na podobne pytanie nie została już udzielona
  2. nie zamieszczaj materiałów niezgodnych z regulaminem serwisu
  3. nie rozpowszechniaj prywatnej korespondencji bez zgody autora
  4. unikaj obraźliwych sformułowań i wulgaryzmów. Moderatorzy będą pilnować osób, które nieustannie posługują się obraźliwym językiem
  5. nie zamieszczaj wypowiedzi napastliwych wobec innych osób, nie ośmieszaj, nie wyszydzaj, nie piętnuj, nie podgrzewaj atmosfery
  6. nie rejestruj się pod różnymi nickami i nie udawaj wielu osób jednocześnie, jeśli zostaniesz przyłapany na takim zachowaniu, zostaniesz zbanowany
  7. otwieraj wątki, przypisując je do właściwych działów forum (do każdego działu forum dołączony jest opis, dzięki któremu zorientujesz się, jaka jest zawartość i tematyka działu)
  8. nadawaj tytułu zakładanych wątków bezpośrednio nawiązujące do poruszanego tematu, tytuł „Ratunku, pomocy!” do takich nie należy
  9. unikaj wielkich liter – w Internecie oznaczają krzyk lub złość
  10. nie używaj kolorów, są zarezerwowane dla sytuacji, w których moderatorzy muszą w wyrazisty sposób przekazać ważne wiadomości
  11. przestrzegaj zasad netykiety, zamieszczając dowolny Materiał na forum, pisząc na czacie, mini czacie pod forum oraz wysyłając prywatną wiadomość do innego Użytkownika – w przypadku łamania zasad powiadomiony o tym administrator serwisu udzieli Ci upomnienia, przydzieli tymczasowego lub stałego bana lub usunie Twoje konto
  12. pamiętaj, że moderatorzy serwisu pełnią swoje obowiązki pro publico bono, doceń ich wysiłki i pracę
  13. w przypadkach, których nie opisuje niniejszy regulamin, stosuj zasady zdrowego rozsądku
 12. Zmiany w regulaminie

  1. Rozwój Serwisu, zmiany w ustawodawstwie rozwój technologii internetowej może spowodować konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie.
  2. O każdej zmianie Użytkownicy będą niezwłocznie powiadamiani za pomocą poczty elektronicznej.
  3. Korzystanie przez Użytkownika ze stron serwisu po wprowadzeniu zmian w regulaminie czy też polityce prywatności będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody.
  4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2010r.
The rules on cookies
As part of our website we use cookies to provide you with services at the highest level. Using the site without changing the settings for cookies is that they will be included in your terminal device. You can change the settings for cookies at any time. More details in our" „<% gt "Polityce Cookies” %>".
Close