Jesteś tutaj: / / / Maj bzami pachnący kawiarenka 5/2024

Forum

Maj bzami pachnący kawiarenka 5/2024

Autor: ekkore
Data: 2024-05-01 00:52:24
Autor: smakosia
Data: 2024-05-01 08:07:52
Autor: goplana2
Data: 2024-05-01 09:37:38
Autor: ekkore
Data: 2024-05-01 10:33:23
Autor: alman
Data: 2024-05-01 10:59:38
Autor: ekkore
Data: 2024-05-01 11:13:00
Autor: ekkore
Data: 2024-05-01 11:25:39
Autor: Smosia
Data: 2024-05-01 11:29:47
Autor: alman
Data: 2024-05-01 11:41:07
Autor: Smosia
Data: 2024-05-02 10:06:10
Autor: ekkore
Data: 2024-05-02 12:05:25
Autor: Smosia
Data: 2024-05-04 17:51:09
Autor: goplana2
Data: 2024-05-02 08:51:16
Autor: ekkore
Data: 2024-05-02 12:11:02
Autor: smakosia
Data: 2024-05-03 07:04:35
Autor: ekkore
Data: 2024-05-03 12:48:58
Autor: ekkore
Data: 2024-05-02 12:24:07
Autor: smakosia
Data: 2024-05-03 07:33:55
Autor: ekkore
Data: 2024-05-03 12:25:21
Autor: smakosia
Data: 2024-05-03 15:22:13
Autor: ekkore
Data: 2024-05-03 20:17:52
Autor: ekkore
Data: 2024-05-03 12:36:50
Autor: goplana2
Data: 2024-05-04 10:04:01
Autor: alman
Data: 2024-05-04 11:30:55
Autor: Smosia
Data: 2024-05-04 17:56:21
Autor: smakosia
Data: 2024-05-05 11:10:53
Autor: ekkore
Data: 2024-05-04 13:25:44
Autor: alman
Data: 2024-05-04 15:44:59
Autor: Smosia
Data: 2024-05-04 17:40:58
Autor: smakosia
Data: 2024-05-05 11:09:26
Autor: smakosia
Data: 2024-05-05 11:22:43
Autor: ekkore
Data: 2024-05-05 13:20:11
Autor: smakosia
Data: 2024-05-06 19:21:50
Autor: Smosia
Data: 2024-05-06 09:04:24
Autor: smakosia
Data: 2024-05-06 19:25:09
Autor: ekkore
Data: 2024-05-05 13:12:59
Autor: Smosia
Data: 2024-05-06 09:08:43
Autor: goplana2
Data: 2024-05-06 10:47:38
Autor: ekkore
Data: 2024-05-06 11:21:21
Autor: smakosia
Data: 2024-05-06 19:32:18
Autor: goplana2
Data: 2024-05-07 05:42:03
Autor: ekkore
Data: 2024-05-06 11:27:01
Autor: ekkore
Data: 2024-05-06 11:27:04
Autor: Smosia
Data: 2024-05-07 08:15:25
Autor: smakosia
Data: 2024-05-07 09:43:45
Autor: ekkore
Data: 2024-05-07 12:00:35
Autor: ekkore
Data: 2024-05-07 11:58:40
Autor: smakosia
Data: 2024-05-08 08:16:00
Autor: ekkore
Data: 2024-05-08 10:44:40
Autor: Smosia
Data: 2024-05-08 08:50:04
Autor: ekkore
Data: 2024-05-08 10:50:48
Autor: goplana2
Data: 2024-05-08 10:45:48
Autor: ekkore
Data: 2024-05-08 11:28:34
Autor: goplana2
Data: 2024-05-09 05:46:18
Autor: ekkore
Data: 2024-05-11 12:05:39
Autor: ekkore
Data: 2024-05-08 11:00:04
Autor: smakosia
Data: 2024-05-09 10:03:27
Autor: ekkore
Data: 2024-05-09 10:47:34
Autor: smakosia
Data: 2024-05-09 10:21:59
Autor: ekkore
Data: 2024-05-09 10:39:37
Autor: smakosia
Data: 2024-05-09 11:23:15
Autor: ekkore
Data: 2024-05-09 13:09:41
Autor: smakosia
Data: 2024-05-09 14:29:22
Autor: ekkore
Data: 2024-05-09 13:04:34
Autor: smakosia
Data: 2024-05-09 14:29:47
Autor: Smosia
Data: 2024-05-10 08:03:54
Autor: smakosia
Data: 2024-05-10 08:47:17
Autor: grazka13
Data: 2024-05-10 21:28:33
Autor: ekkore
Data: 2024-05-10 23:03:11
Autor: smakosia
Data: 2024-05-11 12:49:16
Autor: grazka13
Data: 2024-05-17 23:58:01
Autor: ekkore
Data: 2024-05-09 10:57:01
Autor: Smosia
Data: 2024-05-10 08:05:15
Autor: smakosia
Data: 2024-05-10 08:48:28
Autor: Smosia
Data: 2024-05-11 13:06:44
Autor: Smosia
Data: 2024-05-10 08:14:15
Autor: smakosia
Data: 2024-05-10 09:07:07
Autor: alman
Data: 2024-05-10 10:22:50
Autor: ekkore
Data: 2024-05-10 10:56:41
Autor: smakosia
Data: 2024-05-10 11:24:26
Autor: alman
Data: 2024-05-10 12:22:54
Autor: ekkore
Data: 2024-05-10 16:55:46
Autor: ekkore
Data: 2024-05-10 11:04:07
Autor: ekkore
Data: 2024-05-10 10:48:03
Autor: smakosia
Data: 2024-05-11 12:58:51
Autor: Smosia
Data: 2024-05-11 13:13:02
Autor: Smosia
Data: 2024-05-11 13:33:28
Autor: alman
Data: 2024-05-11 15:14:08
Autor: Smosia
Data: 2024-05-13 07:25:45
Autor: ekkore
Data: 2024-05-13 10:44:15
Autor: ekkore
Data: 2024-05-11 13:52:07
Autor: Smosia
Data: 2024-05-13 07:29:21
Autor: ekkore
Data: 2024-05-13 10:39:56
Autor: smakosia
Data: 2024-05-13 09:27:26
Autor: ekkore
Data: 2024-05-13 10:54:21
Autor: smakosia
Data: 2024-05-13 20:54:43
Autor: goplana2
Data: 2024-05-13 13:48:37
Autor: ekkore
Data: 2024-05-13 16:50:24
Autor: goplana2
Data: 2024-05-13 20:05:51
Autor: smakosia
Data: 2024-05-13 19:23:44
Autor: goplana2
Data: 2024-05-13 20:07:43
Autor: ekkore
Data: 2024-05-13 22:28:29
Autor: smakosia
Data: 2024-05-14 11:10:22
Autor: goplana2
Data: 2024-05-14 11:22:55
Autor: ekkore
Data: 2024-05-14 12:42:18
Autor: smakosia
Data: 2024-05-14 13:53:01
Autor: smakosia
Data: 2024-05-14 11:14:43
Autor: ekkore
Data: 2024-05-14 12:52:13
Autor: smakosia
Data: 2024-05-14 13:52:06
Autor: smakosia
Data: 2024-05-15 09:28:34
Autor: ekkore
Data: 2024-05-15 10:41:03
Autor: smakosia
Data: 2024-05-15 14:06:47
Autor: smakosia
Data: 2024-05-16 08:46:29
Autor: ekkore
Data: 2024-05-16 10:51:27
Autor: Smosia
Data: 2024-05-17 08:09:40
Autor: ekkore
Data: 2024-05-16 11:02:25
Autor: goplana2
Data: 2024-05-16 12:00:06
Autor: smakosia
Data: 2024-05-16 12:08:30
Autor: goplana2
Data: 2024-05-16 12:56:35
Autor: smakosia
Data: 2024-05-16 13:11:54
Autor: goplana2
Data: 2024-05-16 13:17:27
Autor: smakosia
Data: 2024-05-16 19:38:18
Autor: ekkore
Data: 2024-05-16 14:05:17
Autor: goplana2
Data: 2024-05-16 14:53:15
Autor: smakosia
Data: 2024-05-16 19:41:20
Autor: Smosia
Data: 2024-05-17 08:15:45
Autor: smakosia
Data: 2024-05-17 08:40:54
Autor: goplana2
Data: 2024-05-17 09:34:28
Autor: smakosia
Data: 2024-05-17 08:50:30
Autor: ekkore
Data: 2024-05-17 11:04:41
Autor: smakosia
Data: 2024-05-17 12:11:03
Autor: alman
Data: 2024-05-17 12:15:07
Autor: ekkore
Data: 2024-05-17 13:11:08
Autor: goplana2
Data: 2024-05-18 08:02:31
Autor: ekkore
Data: 2024-05-18 09:42:37
Autor: smakosia
Data: 2024-05-18 09:43:29
Autor: Smosia
Data: 2024-05-18 11:27:41
Autor: ekkore
Data: 2024-05-18 09:46:35
Autor: Smosia
Data: 2024-05-19 13:03:56
Autor: ekkore
Data: 2024-05-20 00:18:43
Autor: Smosia
Data: 2024-05-20 07:45:10
Autor: ekkore
Data: 2024-05-18 12:45:41
Autor: smakosia
Data: 2024-05-18 19:17:51
Autor: Smosia
Data: 2024-05-19 13:05:19
Autor: ekkore
Data: 2024-05-19 13:47:17
Autor: ekkore
Data: 2024-05-19 13:56:50
Autor: smakosia
Data: 2024-05-19 19:29:07
Autor: Smosia
Data: 2024-05-20 07:48:22
Autor: goplana2
Data: 2024-05-20 09:11:34
Autor: ekkore
Data: 2024-05-20 13:27:08
Autor: ekkore
Data: 2024-05-20 13:36:22
Autor: smakosia
Data: 2024-05-20 20:24:26
Autor: ekkore
Data: 2024-05-21 01:38:41
Autor: smakosia
Data: 2024-05-21 11:05:00
Autor: ekkore
Data: 2024-05-21 14:54:29
Autor: ekkore
Data: 2024-05-21 14:05:55
Autor: goplana2
Data: 2024-05-21 14:39:52
Autor: smakosia
Data: 2024-05-22 13:02:08
Autor: goplana2
Data: 2024-05-22 08:08:54
Autor: Smosia
Data: 2024-05-22 10:44:45
Autor: ekkore
Data: 2024-05-22 12:58:52
Autor: smakosia
Data: 2024-05-22 13:03:03
Autor: alman
Data: 2024-05-22 16:39:52
Autor: smakosia
Data: 2024-05-22 13:17:07
Autor: ekkore
Data: 2024-05-22 13:43:25
Autor: ekkore
Data: 2024-05-22 13:49:57
Autor: goplana2
Data: 2024-05-22 13:57:15
Autor: ekkore
Data: 2024-05-22 14:00:47
Autor: ekkore
Data: 2024-05-22 13:59:32
Autor: smakosia
Data: 2024-05-22 18:50:45
Autor: ekkore
Data: 2024-05-22 20:36:36
Autor: smakosia
Data: 2024-05-23 09:11:47
Autor: ekkore
Data: 2024-05-23 13:52:06
Autor: ekkore
Data: 2024-05-23 13:53:37
Autor: smakosia
Data: 2024-05-23 17:48:47
Autor: Smosia
Data: 2024-05-24 12:28:54
Autor: Smosia
Data: 2024-05-24 12:51:39
Autor: ekkore
Data: 2024-05-24 14:18:24
Autor: smakosia
Data: 2024-05-25 20:58:47
Autor: ekkore
Data: 2024-05-25 21:30:48
Autor: smakosia
Data: 2024-05-27 10:36:52
Autor: goplana2
Data: 2024-05-26 10:16:22
Autor: ekkore
Data: 2024-05-26 11:33:40
Autor: goplana2
Data: 2024-05-25 07:10:32
Autor: smakosia
Data: 2024-05-25 21:04:52
Autor: ekkore
Data: 2024-05-25 21:23:58
Autor: ekkore
Data: 2024-05-26 11:36:15
Autor: goplana2
Data: 2024-05-27 09:41:02
Autor: smakosia
Data: 2024-05-27 10:46:12
Autor: ekkore
Data: 2024-05-27 14:14:21
Autor: goplana2
Data: 2024-05-27 17:51:34
Autor: ekkore
Data: 2024-05-27 14:16:50
Autor: ekkore
Data: 2024-05-27 14:20:23
Autor: smakosia
Data: 2024-05-27 17:54:00
Autor: ekkore
Data: 2024-05-27 19:09:24
Autor: goplana2
Data: 2024-05-27 17:54:58
Autor: ekkore
Data: 2024-05-27 20:50:39
Autor: goplana2
Data: 2024-05-28 09:20:30
Autor: smakosia
Data: 2024-05-29 11:20:40
Autor: ekkore
Data: 2024-05-28 12:46:22
Autor: goplana2
Data: 2024-05-29 09:35:19
Autor: ekkore
Data: 2024-05-29 10:47:30
Autor: smakosia
Data: 2024-05-29 11:28:41
Autor: Smosia
Data: 2024-05-29 11:51:48
Autor: smakosia
Data: 2024-05-29 11:50:17
Autor: Smosia
Data: 2024-05-29 11:56:08
Autor: smakosia
Data: 2024-05-29 12:34:50
Autor: ekkore
Data: 2024-05-29 14:35:14
Autor: ekkore
Data: 2024-05-30 13:55:54
Autor: goplana2
Data: 2024-05-30 13:24:00
Autor: goplana2
Data: 2024-05-31 07:31:59
Autor: smakosia
Data: 2024-05-31 10:33:12
Autor: ekkore
Data: 2024-05-31 10:59:37
Autor: Smosia
Data: 2024-06-01 13:26:21

Wyjec

2021-11-26 22:14:38
Basialis
O super, pojawily sie dawno nie widziane dziewczynki.Megi, Dzanina( uwielbiam jej opowiesci o mezu)Jak tam nowy Podhalanczyk
2021-11-27 09:13:02
Bahati
Dobry :) Dzani…kot? Ja?! Mam 7! I Stefana tez. Mamy: Ottona, Jadwigę, NiohNioha, Mushu, Jasię, Baby Yodę, Arianę.
2021-11-27 09:16:00
Bahati
Pogoda dziś pod zdechłym Azorem, nawet do okna podejść się nie chce a co dopiero wyjść z domu. Aż mi szkoda Młodych, które musiały iść do szkoły. ;)
2021-11-28 10:11:59
megi65
Witam nuexzue,
2021-11-28 10:12:55
megi65
Niedzielnie..:)
2021-11-28 13:19:16
Smosia
Witam :)
2021-11-28 13:21:48
Smosia
Meguś, po jakiemu to?? nue"- francuski, hiszp. czy nowy slang?D
2021-11-28 15:04:35
megi65
Smosiu...slang bezokularowca...:)
2021-11-28 20:27:38
Smosia
;D znam to aż za dobrze ;(
2021-11-29 19:51:05
Smosia
Dobry wieczór.
2021-11-29 19:52:58
Smosia
Meguś upiekłam babkę na soku pomar.+ amaretto , udała się /w małej keksówce/ połowicznie bo 2gą większą dopiekam.zaraz zajrzę co z niej zostało po odwracaniu i dopiekaniu??
2021-11-29 19:53:46
Smosia
Dzięki, bez Twoich porad nawet nie brałabym się za nią.
2021-11-30 07:48:16
Dżanina Fonda
Witajcie, człowieki w tym pięknym dniu :)
2021-11-30 07:49:31
Dżanina Fonda
Basiu, jak miło Cię widzieć.
2021-11-30 07:56:56
Dżanina Fonda
Bahati.... a gdzie zdjęcia? A co z wątkiem o naszych potworach? U mnie się też trochę pozmieniało :(
2021-11-30 12:36:23
Bahati
Trzeba chyba nowy wątek założyć. :)
2021-12-02 11:28:36
megi65
Hello..
2021-12-02 11:30:27
megi65
Bahati kiedy Italia tak ciężko była doświadczona Covidem zawsze o Tobie i Teohrj rodzinie myślałam..:)
2021-12-02 11:31:20
megi65
Smosiu... Ty to jesteś... Mega Kombinatorka...wsxystko się Tobie uda..:)
2021-12-03 08:51:11
Smosia
Witam:)
2021-12-03 08:52:31
Smosia
Ja, tak - kombinatorka, wada wrodzona ;D i konieczność /co czym zastąpić by wyszło jak lubię i chcę;)
2021-12-03 08:53:29
Smosia
udaje się często, czasami mam gniot, ale też zjadliwy - bo domowy.
2021-12-04 19:14:42
megi65
Gniot... a za chwilę bajaderka
2021-12-06 08:42:26
Smosia
Cześć.
2021-12-06 08:44:22
Smosia
Bajaderę chętnie zjadam, ale sama nigdy nie wykombinowałam. A może taką makowo-piernikową + biszkopty wyczarować na Święta??
2021-12-06 11:22:02
megi65
Hello... jasne Smosiu..możesz domowa bajdreka z tona bakali jest rartysio
2021-12-07 08:39:34
Smosia
Hello ł:) aż mi ślinka pociekła - bakalie podrasowane rumem lub likierem:P, niezły pomysł.
2021-12-07 08:41:31
Smosia
Ranek u nas śliski - autka już nurkują w rowie u sąsiada /tylko tyłasy im sterczą, zadarte do góry :(
2021-12-07 13:31:40
megi65
Witajcie..
2021-12-07 13:32:05
megi65
Uroki zimy....
2021-12-07 13:32:41
megi65
A za mną chodzi szarapna wieprzowina....
2021-12-07 14:27:07
mggi63
Dzien dobry :)
2021-12-07 14:27:23
mggi63
Milo Was widziec :)
2021-12-07 14:29:17
mggi63
Az nie wierxe Wszyskie jestesmy :D
2021-12-07 14:30:12
mggi63
Beatki nie widac...
2021-12-07 14:59:49
megi65
Nooo mggi....wracamy:)
2021-12-07 15:54:51
mggi63
Super! Bardzo sie ciesze :D
2021-12-09 08:32:17
Dżanina Fonda
Czołem, kochane kobitki. :)
2021-12-09 14:24:56
megi65
Może być i czołem...:)
2021-12-09 19:35:03
Smosia
;DD cześć :)
2021-12-09 19:35:55
Smosia
Byle nie 'czołgiem.
2021-12-10 11:57:41
Dżanina Fonda
Witajcie, miłego dnia i bardzo miłego, leniwego weekendu życzę :)
2021-12-10 22:28:03
Basialis
Monika,nie wiem czy ten weekend leniwy bedzie, ale stesknilam sie za Wami.
2021-12-13 09:37:39
Smosia
Witam .
2021-12-13 09:38:32
Smosia
Leniwy?? nie ma mowy, nie teraz gdy czasu za mało a pracy przybywa.
2021-12-13 13:13:50
Dżanina Fonda
Witajcie :) A mój, chociaż jeden dzień, był leniwy.
2021-12-13 13:20:22
Smosia
I fajnie, lenistwo teraz to luksus, zwykle gnamy jak te ślepe konie /na Wielkiej Pardubickiej ;D
2021-12-14 11:06:51
megi65
Hej Kobietki.
2021-12-15 12:23:59
Smosia
Cześć Megusie /obie/, Dżanni i Basiu, Bahati.
2021-12-18 14:02:21
mggi63
Hejka! :)
2021-12-18 14:02:41
mggi63
Czesc Smosiu :)
2021-12-18 14:03:58
mggi63
Megi65 pamietam, ze pieklas makowiec wg alidabba moze i ktoras z Was piekla to rzeknijcie w jakiej blaszce ?
2021-12-18 14:04:17
mggi63
Alidab*
2021-12-18 17:49:34
megi65
Heloo
2021-12-18 17:50:28
megi65
Ale masz nosa.. kochana właśnie wstawiam do piekarnika.. :)))
2021-12-18 17:55:18
megi65
Moja ulubiona foremka 36 cm x 25 cm..powodzenia mggi
2021-12-18 19:26:19
Smosia
Cześć :)
2021-12-18 19:27:49
Smosia
Już makowce pieczecie?? doczekają świąt ?
2021-12-18 23:34:16
megi65
Nie Smosiu...ja beż
2021-12-18 23:34:57
megi65
Ja bez trybu świątecznego..:)
2021-12-18 23:35:47
megi65
Makowiec warstwowy....pychota
2021-12-19 13:36:35
mggi63
Dzien dobry :)
2021-12-19 13:36:56
mggi63
Dzieki megus :)
2021-12-19 13:37:11
mggi63
Wyczulam temat :D
2021-12-19 13:37:40
mggi63
Nie Smosiu. Robie wywiad srodowiskowy :)
2021-12-19 13:39:37
mggi63
To ja wpakuje w blaszke 30x30 i tez mysle ok. Masy mam tak okolo 1200 gram zamrozonej i jak myslisz megi styknie?
2021-12-19 13:41:18
mggi63
O mase makowa mi chodzi oczywiscie
2021-12-19 13:41:56
mggi63
Ile moze lezakowac makowiec bo musze w czwartek piec?
2021-12-19 15:48:35
ekkore
Mggi63 dopóki nie skisnie.
2021-12-19 15:49:21
ekkore
Mak ma to do siebie, w lodówce zawsze dłużej wytrwa. Spoko w czwartek możesz piec, całe święta przetrwa
2021-12-19 15:50:44
ekkore
Mnie się nigdy nie przytrafiło, choć fanem makowców nie jestem i na święta były jeszcze inne ciasta.
2021-12-19 15:52:32
ekkore
Ale wiem, że siostra jak mieliśmy rodzinne zjazdy (u nas nas to był ponad tygodniowy spęd, od świąt do nowego roku, z trzema urodzinami, imprezą sylwestrową, więc jedzenia było dużo
2021-12-19 15:53:21
ekkore
To siostra wąchała czy nie śmierdzi kwasnym na koniec takiego zjazdu, jeżeli nie zszedł wcześniej
2021-12-19 20:36:31
megi65
Mggi spoko aż za dużo...ja biore 600g maku + bakalie na bogato i jest makowiec na wypasie...:)
2021-12-19 20:42:49
megi65
Możesz spokojnie upiec i w chłodne miejsce..
2021-12-20 08:26:03
Smosia
Witam:)
2021-12-20 08:27:02
Smosia
Ja bardziej martwiłam się o to, że zniknie - pożarty przez łasuchy domowe, nie o zepsuciu /u nas to niemożliwe/.
2021-12-20 08:28:25
Smosia
Teraz chłodnych miejsc nie brak - dobrze zabezpiecz w grubym kartonie, na balkon i już.
2021-12-20 08:30:07
Smosia
Ja w tym roku mielony mak wymieszam z owocami, zastąpię nim część mąki - wg makusiowego przepisu: owocowy mix.
2021-12-21 17:37:35
mggi63
Dobry w
2021-12-21 17:37:47
mggi63
Dobry wieczor :)
2021-12-21 17:38:08
mggi63
Dziękuję kobietki za wskazówki
2021-12-21 17:39:11
mggi63
Nigdy nie przepadalam za makowcami i innymi ciachami z makiem ale od jakiegos czasu mi się zmieniło :D
2021-12-21 17:39:53
mggi63
Nie piekłam nawet bo nie było dla kogo
2021-12-21 17:54:15
mggi63
Na szybko od konca przeczytałam wpisy w kawiarence i już się pichcenie świąteczne odbywa. A ja jutro mieska pomarynuję a w czwartek będę piekła. Na pierwszy rzut ciacha a później mięcha a w międzyczasie rybkę po grecku machnę. Plany są ale zobaczymy jak to pójdzie :)
2021-12-21 17:55:04
mggi63
Jutro pogrzeb mam brata teściowa na civid zmarła :(
2021-12-21 18:39:30
ekkore
Mggi kondolencje...
2021-12-22 08:32:19
Smosia
Współczuję Mggi. mój brat też w tym roku teściową pożegnał, w Szczecinie więc nie pojechaliśmy - bardzo ją lubiłam /mądra i dobra kobieta, doskonale gotowała/.
2021-12-22 08:33:23
Smosia
Straszny czas, ciągłe pożegnania aż trudno to znieść - starsi, młodzi wirus nie ma litości.
2021-12-22 18:17:48
kogucik
Hej macie do ty przepis na schab z morela i myślałam nad karkówką w piekarniku
2021-12-22 18:18:32
kogucik
I jakąś rybka też w piekarniku mozy być w sosie byle nie smażona
2021-12-23 08:56:43
Smosia
Witam:)
2021-12-23 08:58:02
Smosia
kogucik - wpisz do wyszukiwarki hasła: schab, morela i potem rybka pieczona i po kłopocie /z wyborem tylko jest zawsze problem, duuużo przepisów tutaj znajdziesz.powodzenia
2021-12-27 10:00:52
Lea2
Hej Smosia:)
2021-12-28 08:17:23
Smosia
Heej:) odtajam po świętach i rodzinnych wycieczkach ;D
2022-01-04 12:43:42
megi65
Dzień doberek Waszystkim :)
2022-01-04 22:06:41
Basialis
Witaj Madziu
2022-01-06 18:22:33
megi65
Witaj witaj... Basiu i Inni
2022-01-21 09:39:27
Dżanina Fonda
Witam wszystkich cieplutko :)
2022-01-27 11:17:15
megi65
Cieplutkie dzień dobry :)
2022-01-27 11:18:50
megi65
Pada wieje i dmucha ...porą na cafe lub też.. kto chętny?
2022-01-31 07:24:46
werdandii
Witam. Ciepłego bezwietrznego dnia życzę
2022-03-17 15:15:12
mggi63
Dzien dobry :)
2022-03-17 15:15:37
mggi63
Co tu tak pusto? :(
2022-03-17 15:15:56
mggi63
Żyjecie kobietki?
2022-03-17 18:28:31
mariolan76
Meggi 63 żyjemy i zapraszamy do marcowej kawiarenki . Tam ogień jeszcze powolutku się tli .
2022-03-18 08:52:39
Smosia
Witam :) zapraszam do nas na kawę i pogaduchy o wszystkim. Tutaj już od daaawna pusto, na forum ciut lepiej, ale szału nie ma ;(
2022-03-20 16:56:45
megi65
Dzień dobrek
2022-03-20 16:58:04
megi65
Często nie ma możliwości korzystania z WZ też tak macie?
2022-03-20 17:10:24
ekkore
Hej
2022-03-20 17:10:51
ekkore
WZ ostatnimi czasy zaczyna być więcej nieobecne niż obecne
2022-03-20 17:34:22
w jesiennym stroju
Hej, WŻ jakby powoli znikało, zamykało się.
2022-03-20 18:12:38
mggi63
Dobry wieczór :)
2022-03-20 18:12:59
mggi63
Ufff dobrze, że jesteście :)
2022-03-20 18:14:01
mggi63
Mam wrażenie, że WŻ wiecej nie dzała jak działa
2022-03-20 21:51:59
megi65
O dziwo dużo przepisów zapamiętałam, bo często z nichkorzy
2022-03-20 21:52:32
megi65
Oj z nich korzystałam
2022-03-20 21:54:01
megi65
A ja jestem optymistka Kobietki i WZ,
2022-03-20 21:54:58
megi65
Po lekkiej zadyszce ruszy na całego:)
2022-03-28 15:04:06
w jesiennym stroju
Dzień dobry :) Na razie cisza.
2022-03-28 18:40:29
mggi63
Dzien dobry :)
2022-03-28 18:40:52
mggi63
Megi, Ty urodzona optymistka :D
2022-03-29 15:52:08
w jesiennym stroju
Im więcej optymistów, tym lepiej :)
2022-04-14 09:58:26
megi65
Dzień dobry..w nizmiennym optymistycznym nastroju:)
2022-04-14 09:59:05
megi65
Wypoczętą i mega zrelaksowana...
2022-04-14 09:59:57
megi65
Tego samego Wam Kobietki życzę...przynajmniej od czasu do czasu..:)
2022-04-14 13:33:56
mggi63
Dzień dobry :)
2022-04-14 13:34:22
mggi63
I tak trzymaj megus! :)
2022-04-14 13:35:06
mggi63
Ja tez wypoczęta i zrelaksowana :D Pogoda cud, miód i malinka :)
2022-04-24 21:57:38
w jesiennym stroju
Dobry wieczór :) To była bardzo deszczowa niedziela.
2022-05-08 16:12:41
megi65
Dzień dobry...:)
2022-05-09 11:39:36
Smosia
Bardzo dobry Meguś :) ...
2022-05-30 21:35:00
mggi63
Dobry wieczór :)
2022-06-07 08:23:27
Smosia
I jeszcze lepszy poranek ;))
2022-06-10 15:11:04
mggi63
Dzie; dobry :)
2022-06-13 21:52:08
Smosia
Dobranoc :)
2022-11-09 08:58:52
oriona
Dzień dobry :)
2022-11-09 08:59:12
oriona
Nikt tu nie zagląda już?
2022-11-16 20:51:00
Lea2
oriona, zaglądają, ale ostatnio nikt nie mógł wejść na WŻ, bo się zawiesił, i każdy myślał, że to już jego koniec. Bo chyba nie ma tu właściciela, który tą stronę obsługuje
2022-11-19 20:59:19
megi65
Don
2022-11-19 21:00:20
megi65
Dobry wieczór,.. stronka znowu odżyła na ile , kto to wie :)
2022-11-20 11:27:03
Smosia
Cześć :) pewnie jak zwykle - na chwilę...
2023-02-11 23:24:51
as
Dobry wieczór. Dawno tu nikt nic nie pisał widzę
2023-03-06 21:47:49
megi65
No to witam...
2023-03-11 11:31:35
ekkore
Dziewczyny chodźcie do kawiarenki. Tam teraz bywamy.
2023-03-14 20:30:31
Smosia
No to chodźcie do kawiarenki, ekkore zaprasza i ja też :) drzwi otwarte całą dobę, codziennie.
2023-08-03 08:03:24
Basialis
No dziewczyny, na co jeszcze czekacie?
2024-01-10 07:21:49
AlusiA68
Mam problemy z wejściem na stronę.
2024-03-14 20:36:11
reniutka1
Dobry wieczór
2024-06-24 06:53:11
Lady Monet
Kiedyś było tu tak aktywnie, a dziś już nikt ani chyba nie dodaje za bardzo przepisów...
Zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej" „<% gt "Polityce Cookies” %>".
Zamknij